Na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Danas predstavlja podatke o upotrebi vatrenog oružja i sledstvenim tragičnim posledicama

U periodu od godinu dana i osam meseci, preciznije tokom 2021. godine do avgusta meseca 2022., unutar rezultata do kojih je Danas došao, dobivši odgovore po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, iz pet gradova i opština u Srbiji, upotreba vatrenog oružja u porodičnom i partnerskom nasilju nije učestala, odnosno tragične posledice odnose na takozvano „šenlučenje“.

Kako nam je odgovoreno iz nadležnog tužilaštva u Vranju, nije bilo krivičnih prijava zbog krivičnih dela izazivanja opšte opasnosti, iz pomenutih odredi zakona.

Kada je reč o Novom Pazaru, u navedenom periodu, Tužilaštvu je podneta jedna krivična prijava za krivično delo izazivanja opšte opasnosti, odnosno krivično delo koje se odnosi na nedozvoljeno držanje, nošenje, promet oružja i eksplozivnih materijala iz člana 348 Krivičnog zakonika, stava četiri.

– Radnja iz prijave se odnosi na to da je prijavljeno lice na jvnom mestu gde je bio okupljen veći broj ljudi, ispalilo u vazduh nekoliko projektila iz vatrenog oružja prilikom šenlučenja – navedeno je u odgovoru Danasu.

U Nišu je tokom 2021. godine podneto 14 krivičnih prijava za krivično delo izazivanje opšte opasnosti iz člana zakona 278, stava četiri, Krivičnog zakona, od kojih se tri prijave odnose na upotrebu vatrenog oružja.

– Jedna prijava se odnosi na nestručno rukovanje vazdušnom puškom prilikom vežbe gađanja, kada je došlo do samopovređivanja. Druga prijava je podneta protiv lica koje je opalilo metak iz vatrenog oružja, iz, za sada, nepoznatih razloga, kada je metak završio na zadnjoj registarskoj tablici automobila koji se nalazio u blizini. A, treća prijava se odnosi na događaj kada je lice koje je obezbeđenje u jednoj fabrici ispalilo u strahu dva metra u vis, a jedan u zemlju, u trenutku kada mu je i pored molbe da se udalje iz kruga fabrike, prilazila grupa migranta – ističe se u odgovoru Danasu nadležnom tužilaštvu.

U odnosu na posmatrani vremenski period, Osnovnom javnom tužilaštvu u Jagodini podneto je ukupno 13 krivičnih prijava, zbog osnova sumnje da je izvršeno krivično delo Izazivanje iz člana 278 Krivičnog zakonika, s tim da se nijedna od podnetih krivičnih, navodi se u odgovoru Danasu, prijava ne odnosi na izvršenje navedenog krivičnog dela upotrebom vatrenog oružja.

– Više javno tužilaštvo u Kraljevu je u toku 2021. godine, nakon sprovedene istrage podiglo optužnicu protiv jednog lica zbog krivičnog dela izazivanje opšte opasnosti iz člana zakona 278, stav četiri, a u vezi sa stavom jedanm Krivičnog zakonika, koje je nakon okončanog postupka oglašeno krivim i osuđeno po zakonu – odgovorilo je ovo tužilaštvu Danasu.

Delo je učinjeno, napominje se, upotrebom vatrenog oružja u zatvorenom prostoru, a nije bilo u vezi porodičnog ili partnerkskog nasilja, kao ni nasilja među mladima.

– U konkretnom slučaju, Više javno tužlaštvo je postupalo jer je delo učinjeno u sticaju sa krivičnim delom iz stvarne nadležnosti ovog tužilaštva – zaključuje se odgovoru Danasu.

Kako se dodaje, u periodu od 1. januara 2022. do avgusta meseca, nije bilo krivičnih prijava za navedeno krivično delo, budući da, napominje se, Više javno tužilaštvo nije stvarno nadležno za navedeno krivično delo.

Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu primilo je ukupno 53 krivične prijave zbog krivičnog dela izazivanje opšte opasnosti iz člana 278. Krivičnog zakonika, od čega su tri krivične prijave u kojima je radnja izvršenja krivičnog dela u vezi sa upotrebom vatrenog oružja – rečeno je Danasu u tom tužilaštvu.

Krivično delo izazivanje opšte opasnosti spada u grupu krivičnih dela protiv opšte bezbednosti ljudi i imovine koje je propisano članom 278. Kriivčnog zakonika i kojim je stavom 1. propisano da ko požarom, poplavom, eksplozijom, otrovom ili otrovnim gasom, radioaktivnim ili drugim jonizujućim zračenjem, električnom energijom, motornom silom ili drugom opšteopasnom radnjom ili opšteopasnim sredstvom izazove opasnost po život ili telo ljudi ili imovinu većeg obima, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

Stavom 2. je propisano da će se kaznom iz stava 1. ovog člana kazniti službeno ili odgovorno lice koje ne postavi propisane uređaje za zaštitu od požara, poplave, eksplozije, otrova ili otrovnog gasa, radioaktivnog ili drugog jonizujućeg zračenja, struju ili druga opasna sredstva ili ne održava ove uređaje u ispravnom stanju ili ih, u slučaju potrebe, ne stavlja u funkciju ili uopšte ne postupa po propisima ili tehničkim pravilima o merama zaštite i na taj način izaziva opasnost po život ili telo ljudi ili na imovinu većeg obima, a stavom 3. je propisano da ako akti iz st. 1. i 2. ovog člana izvršena na mestu gde je okupljen veći broj lica, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina i novčanom kaznom.

– Stavom 4. propisano da ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno upotrebom vatrenog oružja, učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina, a stavom 5. da ako je delo iz st. 1, 3. i 4. ovog člana učinjeno iz nehata, učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine. Saglasno citiranoj odredbi, imajući u vidu zaprimljene krivične prijave u traženom periodu zbog krivičnog dela izazivanje opšte opasnosti iz člana 278. Krivičnog zakonika u kojima iz sadržaja proizilazi da je izvršenje navedenog krivičnog dela u vezi sa upotrebom vatrenog oružja, utvrđeno je radnja na koju se odnose zaprimljene krivične prijave nije u vezi sa upotrebom vatrenog oružja u porodičnim i partnerskim odnosima, nao ni nasilju među mladima, već zbog, kako ste naveli, šenlučenja – zaključuje se u odgovoru ovog tužilaštva Danasu.

Izvor:Danas

Tekst je nastao u okviru projekta “Činjenice iz zajednice: zloupotreba vatrenog oružja u porodičnom i partnerskom nasilju” koji realizuje Akademska inicijativa “Forum 10”.