NOVA VAROŠ – U Srbiji još vladaju jake patrijarhalne norme kada je reč o pravu žena na nasleđivanje i upravljanje imovinom, jer se pod pritiskom i “radi mira u kući” žene često odriču nasledstva u korist muških clanova porodice, zaključak je konferencije “Žene i nasleđivanje – patrijarhalni obrasci i prava”.

Konferencija na Zlataru organizovana je povodom Međunarodnog dana žena na selu, koji se obeležava 15. oktobra a direktorka Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji, UN Women, Milana Rikanović, istakla kje da iako po zakonu u Srbiji, sinovi i ćerke imaju ista prava nasleđivanja, kao i rođena i usvojena deca, u praksi su prisutni slučajevi diskriminacije žena.

“Iz generacije u generaciju žene se najčešće vaspitavaju da imovina ostane u porodici i da će svoju steći udajom. Zbog ovog običajnog prava, često se dovode u situaciju da nemaju imovinu, što ih čini ekonomski zavisnim od svojih partnera ili drugih članova porodice”, navela je Rikanović.

Dodala je da ekonomska zavisnost žene povećava rizik od doživljavanja nekog oblika nasilja i istakla da UN Women zajedno sa ženskim organizacijama civilnog društva stalno radi na informisanju i osnaživanju žena na selu, kako bi bile upoznate sa svojim pravima.

Predsednica Upravnog odbora Foruma žena Prijepolja Mileva Malešić, navela je da je sastancima, koje u okviru projekta “Žene i nasleđivanje-patrijarhalni obrasci i prava” realizuje ova organizacija od februara do sada prisustvovalo oko 120 žena u Zlatiborskom okrugu.

Članica Ženske platforme za razvoj Srbije Biljana Maletin navela je da je tema žena i nasleđivanja veoma važna zato što nasleđivanje i korišćenje imovinskih prava žena igraju ključnu ulogu u poboljšanju njihovog položaja.

“Ono što je izazovno u ovom trenutku jeste činjenica da ni u jednoj nacionalnoj strategiji niti u akcionim planovima nema mera ni mehanizama koje je država spremna da preuzme da bi se poboljšala praksa u ovoj oblasti”, istakla je Maletin.

Konferenciju su organizovali Forum žena Prijepolja i Agencija UN Women, uz podršku Evropske unije, a u okviru projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti”.

Tanjug