ÐERBA – Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić danas je u obraćanju na Ministarskoj konferenciji frankofonije u Tunisu istakao da je Srbija posvećena mirnom rešavanju svih kriza i sukoba u frankofonom svetu, a da je najizazovnija borba Srbije usmerena ka očuvanju njenog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, odnosno rešavanju pitanja Kosova i Metohije.

On je napomenuo i da prisustvo Srbije na konferenciji, na kojoj tzv. Kosovo učestvuje u svojstvu posmatrača, ni na koji način ne prejudicira priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti niti ima ikakvog uticaja na njeno dosledno poštovanje Rezolucije 1244 SB UN.

“Naprotiv, današnje učešće Srbije, uprkos ovoj otežavajućoj okolnosti koja zadire duboko u naše vitalne interese, zapravo pokazuje ogroman značaj koji posvećujemo saradnji sa Međunarodnom organizacijom Frankofonije”, istakao je ministar spoljnih poslova.

On je rekao da Srbija u zalaganju za mirno rešavanje sporova podržava Povelju UN i da u tom pogledu ima poseban senzibilitet.

“Od svih naših borbi, najizazovnija je ona usmerena ka očuvanju našeg suvereniteta i teritorijalnog integriteta, to jest, rešavanju pitanja Kosova i Metohije”, naveo je Dačić i dodao da boreći se za očuvanje svog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, Srbija istovremeno staje u odbranu univerzalnih principa međunarodnog prava.

Dačić je zahvalio domaćinu, kako je rekao, prijateljskom Tunisu, na organizaciji sastanaka u drevnoj i istorijski bogatoj Ðerbi.

“Uveren sam da će današnji ministarski sastanak, kao i predstojeći Samit doprineti uspešnom sprovođenju, daljoj modernizaciji i jačanju značaja i spremnosti da se odgovori na mnogobrojne izazove sa kojima se suočava frankofoni svet”, rekao je Dačić.

Iistakao je da se nada da će Srbija nastaviti sa dobrom saradnjom sa tom međunarodom zajednicom i napomenuo da je cilj naše zemlje sticanje punopravnog clanstva.

Dačić je rekao da Srbija poštuje i neguje jezičke, kulturne i političke vrednosti Međunarodne organizacije Frankofonije i podržava njenu posvećenost miru, demokratiji i ljudskim pravima, kao i privrženost poštovanju ustavnog poretka i vladavine prava.

On je pozdravio i posvećenost Međunarodne organizacije Frankofonije u promovisanju rodne ravnopravnosti i jednakosti, kao suštinskog uslova za postizanje Ciljeva održivog razvoja.

Dačić je govorio i o aktivnostima koje je sprovela naša zemlja i istakao da su studijski programi na francuskom jeziku dostupni na četiri univerziteta, a bilingvalna nastava dostupna u sedam osnovnih i srednjih škola.

“Francuski jezik se uči u 360 osnovnih, 187 srednjih i 5 škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju. Ipak, naša istorijska privrženost francuskom jeziku i jezičkoj raznovrsnosti nas podstiče da težimo još boljim rezultatima, kroz nalaženje adekvatnih načina za prioritizaciju francuskog jezika na svim nivoima obrazovanja”, rekao je Dačić, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.

Kako kaže, potvrda pozitivnog angažmana Srbije na polju promocije frankofone kulture može se prepoznati i u odluci Univerzitetske agencije Frankofonije (AUF) da otvori svoju kancelariju u Srbiji.

Dačić je istakao i da je Srbija zemlja u kojoj frankofonija simbolizuje – jednakost, komplementarnost i solidarnost (égalité, complémentarité, solidarité), što je ujedno i moto ove uvažene organizacije.

“Frankofonija je za nas stvar izbora, a naša duboka posvećenost njenim principima nas inspiriše da joj nađemo visoko mesto u svim segmentima našeg društva. Stoga, još jednom upućujemo poziv generalnoj sekretarki da poseti Srbiju i sama se uveri kako u tradicionalno gostoprimstvo moje zemlje, tako i u značaj koji pridajemo frankofoniji”, rekao je Dačić.