NOVI PAZAR – Rukovodilac za vanredne situacije Novog Pazara Ismail Dupljak izjavio je danas da se voda u gornjem toku reka Jošanica i Trnavica povukla u korito i da u opštini Novi Pazar nije bilo poplavljenih kuća ni domaćinstava.

“Jednim delom je u ulici Prijepoljska Jošanica bila izlivena oko stotinak metara i sa jedne i sa druge strane obale. Naše mašine su uklonile jedan čep tako da voda protiče bez ograničenja”, rekao je Dupljak za Tanjug.

On je naveo da su u selu Zaguljača mašine takođe uklonile dva zagušenja kod dva mosta gde su se takođe formirali čepovi, tako da voda sada može nesmetano da teče.

Na osnovu hidrološke situacije, trenutnih vodostaja na rekama i stanja zaštitnih objekata proglašena je vanredna odbrana od poplava na Vodnoj jedinici “Ibar- Kraljevo, Novi Pazar”, sektor M.12, na slivu reke Zapadne Morave i redovna odbrana na Vodnoj jedinici „Lim-Prijepolje” sektor S.7, saopštilo je danas JVP Srbijavode.

Usled obilnih padavina porastao je vodostaj reka u Novom Pazaru i Tutinu.

Službe JVP „Srbijavoda” i nadležna vodoprivredna preduzeća sprovode sve potrebne mere kako bi na kritičnim deonicama ublažili izlivanja vodotokova.