Kako bi Bošnjačko nacionalnno vijeće, važna institucija za Bošnjake u Srbiji na najkvalitetniji način odgovorila pozivu i vršila svoju Zakonom propisanu funkciju, Mešihat Islamske zajednice u Srbiji pozvao je danas sve liste koje su na nedavnim izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće osvojile određeni broj vijećnika da prevaziđu međusobne političke razlike i da se shodno osvojenom broju mandata dogovore o zajedničkom formiranju ovog nacionalnog organa, a polazeći od činjenice da je Bošnjački nacionalni savjet jedna od najvažnijih institucija za zaštitu prava bošnjačke nacionalne zajednice u Republici Srbiji, kojoj su, prema Zakonu, povjerena ”javna ovlaštenja da učestvuje u odlučivanju ili samostalno odlučuje o bitnim pitanjima iz oblasti kulture, obrazovanja, informisanja i službene upotrebe jezika i pisma u cilju ostvarivanja kolektivnih prava nacionalne zajednice na samoupravu u tim oblastima”, saopšteno je danas iz Mešihata Islamske zajednice u Srbiji.

”Formiranje jedinstvenog Vijeća bio bi važan u nizu koraka koje je potrebno poduzeti kako bi se ostvarilo narušeno jedinstvo Islamske zajednice, a što je bila direktna posljedica kontrole, partijske zloupotrebe i političkog uticaja jedne stranke na rad Vijeća. Bošnjački nacionalni savjet mora se izdići iznad dnevno-političkih potreba i borbe i ne smije biti produžena ruka političkih partija u njihovom političkom djelovanju, a imajući u vidu činjenicu da se na različitim listama mogu naći kvalitetni i stručni kadrovi u oblastima koje su nadležnost Vijeća, smatramo da je u ovom trenutnu za Bošnjake u Sandžaku i Srbiji presudno važno da postoji konsenzus u pogledu funkcionisanja ovog organa, čiji rad se tiče svih Bošnjaka, bez obzira kojoj partiji pripadaju, kojoj listi su dali podršku, ili su od onih koji na zadnjim izborima nisu uopšte glasali, pokazujući time ogorčenost i neslaganje sa dosadašnjim odnosom politike prema Vijeću, čiji broj dovoljno govori i alarmantan je” navodi se u saopštenju i ističe da sastav Vijeća, osoba koja će ga voditi, kao i svi drugi izabrani funkcioneri u različitim sektorima u svom radu moraju pokazati puno poštovanje prema Islamskoj zajednici kao temeljnoj i najvažnijoj instituciji Bošnjaka i svih pripadnika islama u ovoj državi, biti joj podrška u djelovanju, pomagati joj, ne napadati je i ne ugrožavati, konsultovati je i partnerski djelovati u važnim pitanjima i prilikom donošenja odluka koje se tiču i dugoročno utiču na život i budućnost Bošnjaka muslimana na ovim prostorima.