Muftija sandžački, mr. Senad ef. Halitović, zajedno sa g-dinom Ibrahimom Halilom Alrashoudom, biznismenom i članom odbora investitora u Bosni i Hercegovini, opunomoćenika Kraljevine Saudijske Arabije, posjetili su mušku i žensku medresu “Sinan-beg”.

Direktor medrese, mr. Hariz ef. Holić, srdačno se zahvalio i upoznao musafire sa trenutnim stanjem o infrastrukturi medrese, uspjesima i planovima iste. Tom prilikom učenici su proučili neke dijelove iz Kur’ana.

Uvaženi musafiri su uputili dove i poželjeli uspješno školovanje svim učenicima. Šejh je iskazao da bi mu bila čast da ugostiti naše učenike i učenice u Mekki i Medini, a nakon toga su mu uručene hedije od strane direktora medrese.