BEOGRAD – Krediti privredi su u trećem tromesečju ove godine povećani za 31,7 milijardi dinara a zajmovi stanovništvu za 21,5 milijardi dinara, objavila je Narodna banka Srbije (NBS) u najnovijem izveštaju o trendovima u kreditnoj aktivnosti u trećem kvartalu.

Rast kredita privredi je, kako navode iz NBS, bio vođen investicionim kreditima, na koje se odnosilo više od trećine prirasta, a za njima slede krediti za obrtna sredstva i ostali nekategorisani krediti.

Pritom je, stoji u izveštaju, povećano kreditiranje privrednih društava, dok su krediti javnim preduzećima opali.

Pretežno su kreditirana velika preduzeća, a posmatrano po delatnostima, najviše je kredita odobreno za prerađivačku industriju, trgovinu i poljoprivredu.

Povećano je i kreditiranje saobraćaja, dok su krediti građevinarstvu, energetici i poslovanju nekretninama opali.

Kada je reč o kreditima stanovništvu, ovogodišnje povećanje u trećem kvartalu je bilo niže nego prirast u istom periodu 2021. godine, kada su građani mogli da koriste olakšice koje su omogućavale zastoj u otplati kredita, kao i produženje roka otplate i refinansiranje kredita uz šestomesečni grejs-period.

Iz NBS navode da se skoro tri četvrtine prirasta u trećem tromesečju odnosilo na stambene kredite, a za njima slede gotovinski krediti.

Učešće stambenih kredita u ukupnim kreditima stanovništvu je u ovom periodu dodatno povećano i u septembru dostiglo skoro 40 procenata.

Učešće problematičnih kredita u ukupnim kreditima u septembru je bilo manje od 3,2 odsto i u odnosu na jun smanjeno je za 0,1 procentni poen.

Time se vrednost ovog pokazatelja spustila na novi najniži nivo do sada, koji je za jedan procentni poen niži nego pre pandemije virusa korona, što prema oceni NBS, ukazuje na to da je kvalitet aktive banaka sačuvan na visokom nivou i nakon prestanka primene mera ekonomske pomoći države.

U odnosu na jul 2015. godine, tj. neposredno pre početka primene Strategije za rešavanje problematičnih kredita, učešće problematičnih kredita u ukupnim kreditima je niže za 19,2 procentna poena.

Tanjug