Danas je vazduh Novom Pazaru i regiji označen kao ,,NEZDRAV,, pa osetljive osobe mogu osetiti teškoće.

Kod zdravih osoba može doći do teškoća u disanju i iritacije grla pri dužoj izloženosti. Ograničite aktivnosti na otvorenom.