U ovom momentu ministri Vlade Srbije, Mioš Vučević, Bratislav Gašić i Husein Memić obilaze poplaveljena naselja u opštini Tutin.

Država će učiniti sve kako bi se sanirale posledice i sprečilo dalje izlivanje lokalnih reka u Tutinu, poručili su zabrinutim građanima.

Podsetimo, vrhovni vojni komandat Vojske Srbije, Aleksandar Vučić izdao je danas naređenje da pripadnici vojske i policije budu na raspolaganju građanima i lokalnim samoupravam Novog PAzara i Tutina.