Sednica Skupstine Novog Pazara počela je oko 10h, a odbornici će raspravljati o 17 tačaka.

Na dnevnom redu je imenovanje direktora nekoliko javnih preduzeća, kao i odluka o davanju u zakup prostorija koje koriste Apotekarske ustanove.
Diplomirani poslovni menadžer Dženan Palamar biće izabran za vršioca dužnosti direktora Kulturnog centra, umesto Huseina Memića, koji je odnedavno na poziciji ministra turizma i omladine.

Za vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gradska toplana“ predložen je diplomirani ekonomista Nemanja Mančić, koji i do sada bio na toj funkciji, a u JKP „Vodovod i kanalizacija“ diplomirani ekonomista Gradimir Nedeljković.

Odbornici će odlučivati i o predlogu da poslovne prostorije u javnoj svojini Grada Novog Pazara koje koristi Apotekarska ustanova Novi Pazar, osim poslovnog prostora koji nastavljaju da koriste za obavljanje svoje delatnosti, daju u zakup putem oglasa za prikupljanje pismenih ponuda.

U predlogu odluke se navodi da će prostorije biti date u zakup za obavljanje apotekarske delatnosti, a da će se na pet godina raditi revizija ugovora sa zakupoprimcem u odnosu na visinu naknade tržišne vrednosti zakupnine za taj period.

Zakupac će biti u obavezi da zasnuje radni odnos sa određenim brojem zaposlenih u Apotekarskoj ustavnovi Novi Pazar, kao da preuzme ukupne obaveze i potraživanja sa stanjem na dan zaključivanja ugovora o zakupu.

Odbornici će odlučivati o izmenama dosadašnjih odluka o komulnom uređenju, kao i pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini grada.

Za zamenika člana Izborne komisije grada Novog Pazara umesto ministra Memića, biće imenovan ekonimista Aladin Brunčević.