Nakon što su Srbiji sa severa Kosova napustili institucije, Skupština Opštine Severna Mitrovica dobila je novog predsednika, Nedžada Ugljanina. Ali, on nije ni Srbin, ni Albanac – već Bošnjak.