BEOGRAD – Ministar turizma i omladine Husein Memić izjavio je da je Vlada Srbije budžetom za omladinsku politiku za 2023. godinu jasno pokazala opredeljenje da će ulaganje u mlade biti jedan od prioriteta u cilju stvaranja boljih uslova za njihov kvalitetan život.

On je u izjavi za Tanjug precizirao da je budžet za omladinsku politiku u sledećoj godini 603 miliona dinara, što je za trećinu više od sredstava planiranih za 2022. godinu.

“Ove brojke pokazuju da su potrebe mladih prepoznate i uvažene, a nadam se da ćemo u narednom periodu, kroz obostrano razumevanje, napraviti ambijent u kome se svaki mladi čovek, u bilo kom delu Srbije, neće osetiti zapostavljeno“, istakao je ministar.

Dodao je da je najviše sredstava predviđeno za podršku razvoju omladinske politike na lokalnom nivou, omladinske centre, kao i podsticanju zapošljivosti mladih.

„Potrebna nam je infrastruktura za omladinske sadržaje na lokalnom nivou. Iz tog razloga ćemo najveća sredstva usmeriti ka razvoju i izgradnji omladinskih centara koji će sledeće godine biti formirani u nekoliko gradova“, najavio je Memić.

On je ukazao da je ministarstvo u završnoj fazi izrade nove strategije za mlade čije se usvajanje očekuje početkom 2023. godine i da je plan da do kraja sledeće godine u skupštinsku proceduru bude upućen predlog novog zakona o mladima, za čiju izradu će uskoro biti formirana radna grupa.

„Naglasio bih da su aktivnosti koje sprovodi resorno ministarstvo samo deo agende kojom se ova vlada obraća mladim ljudima u Srbiji, a koja obuhvata širok spektar delovanja i drugih ministarstava, takođe usmerenih na sistemsko unapređenje položaja mladih u našoj zemlji“, naveo je Memić.