NOVI PAZAR – Grad Novi Pazar objavio je danas Izveštaj o realizaciji konkursa za sufinansiranje projekata iz budžeta radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja za 2021. godinu.

U objavljenom izveštaju se navodi da su sredstva iz budžeta, u skladu sa uslovima konkursa, raspoređena u svrhu ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja. Svi korisnici sredstva su dostavili Gradskom veću Grada Novog Pazara izveštaje o realizaciji projekata, a zaključkom Veća prihvaćeni su finansijski izveštaji korisnika.

Izveštaj priprema stručna služba vršeći kontorlu finansijske dokumentacije, narativnog izveštaja i proveru medijskog sadržaja.

Grad Novi Pazar je jedini grad u Srbiji koji objavljuje izveštaj o sprovođenju konkursa za sufinansiranje medija i to su potvrdile međunarodne organizacije, kao i Ministarstvo kulture i informisanja.

indeksonline.rs