Tužilaštvo protiv dvojice maloletnika podnelo sudu zahtev za pokretanje pripremnog postupka u pravcu krivičnog dela zlostavljanje i mučenje, izvršenog u saizvršilaštvu

Izvinjenje profesorki koju su maltretirali ili uključenje u humanitarni rad samo su neke od sankcija koje prete dvojici maloletnih učenika Tehničke škole u Trsteniku, a protiv kojih je Više javno tužilaštvo u Kruševcu podnelo Višem sudu u Kruševcu zahtev za pokretanje pripremnog postupka u pravcu krivičnog dela zlostavljanje i mučenje, izvršenog u saizvršilaštvu.

Naime, za ovo krivično delo je Krivičnim zakonikom predviđena kazna zatvora do jedne godine, ali pošto je reč o starijim maloletnicima, oni se gone po Zakonu o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, objasnio je za Kurir advokat Nemanja Injac.

– Imajući u vidu da su u pitanju maloletnici, za ovo delo im se ne može izreći kazna maloletničkog zatvora, već vaspitni nalog (ako su ispunjeni uslovi: priznanje krivičnog dela od strane maloletnika i njegov odnos prema krivičnom delu i oštećenom.).

Vaspitni nalozi mogu biti poravnanje sa oštećenim radi naknade štete izvinjenjem ili potrebnim radom; redovno pohađanje škole; uključivanje, bez naknade u rad humanitarnih organizacija ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja; podvrgavanje odgovarajućem ispitivanju i odvikavanju od zavisnosti izazvane upotrebom alkoholnih pića ili opojnih droga; uključivanje u pojedinačni ili grupni tretman u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi ili savetovalištu – navodi Injac.

Dodaje da se starijim maloletnicima za učinjena krivična dela mogu izreći i vaspitne mere koje mogu biti sudski ukor i posebne obaveze (da se izvini okrivljenom, da se uključi u humanitarni rad, da se uključi u određene sportske aktivnosti); mere pojačanog nadzora od strane roditelja, usvojioca ili staraoca, ali i zavodske mere (upućivanje u vaspitnu ustanovu, upućivanje u vaspitno-popravni dom).

Pridružila se tužbi

Profesorku koju su učenici maltretirali rekla je juče za Kurir da se i ona pridružila tužbi tužilaštva.

– Podržavam je u potpunosti. Puno mi znači i to će valjda staviti tačku na sve ovo kako bih mogla da nastavim sa normalnim životom – kazala je kratko profesorka.

Kurir.rs