PRIBOJ – Ministar za ravnomerni regionalni razvoj Edin Đerlek razgovarao je danas sa savetnikom u kabinetu predsednika opštine Priboj Esadom Mehovićem i predstavnicima lokalne samouprave o trenutnoj situaciji u ovoj opštini i projektima koji bi omogućili bolje uslove za život građana Priboja.

Đerlek je rekao da je u planu utvrđivanje stanja na terenu, izrada metodologije i sveobuhvatne strategije regionalnog razvoja kako bi se na adekvatan način utvrdile potrebe na terenu, ali i potencijali lokalnih samouprava.

Dodao je da će u narednom periodu raditi na pitanjima manje razvijenih regiona i nerazvijenih opština poput Priboja, kojima je potreban dodatni podstica, i iskorišćavanje sopstvenih potencijala kako bi što brže dostigle i išle u korak sa razvijenijim delovima Srbije.

Govoreći o situaciji u lokalnoj samoupravi predstavnici opštine Priboj kao prioritetne su naveli infrastrukturne i komunalne probleme, kao i nedostatak stručnih kadrova na terenu.

Ministar je najavio čvršću saradnju sa lokalnim samoupravama i regionalnim razvojnim agencijama širom Srbije, ali i međuresornu saradnju u okviru Vlade Srbije i zajednički rad na sagledavanju prioritetnih potreba građana.

Istakao je da je neophodno usmeriti i dodatnu pažnju na privlačenje stranih investicija u Priboj i druge nerazvijene opštine širom Srbije, kako bi se zaustavio negativan demografski trend i omogućilo otvaranje novih radnih mesta.

Navodeći da će u budućem periodu održati sastanke sa predstavnicima opštinskih samouprava širom Srbije, ministar Đerlek istakao je važnost ovakvih susreta, kako bi se na što bolji način sagledala objektivna situacija na terenu.