PODGORICA – Vlada Crne Gore planira da uvede, kao privremenu kriznu meru, dodatni porez za sve kompanije čiji prihodi u prošloj i ovoj godini pređu pet miliona evra.

Kako prenose podgoričke Vjesti, kompanije koje su poreski obveznici shodno Zakonu o porezu na dobit pravnih lica, moraće državi da plate solidarni doprinos (porez na ekstraprofit) koji Ministarstvo finansija planira da uvede kao privremenu kriznu meru na dve godine.

Ovaj predlog zakona zvanično je od ponedeljka stavljen na javnu raspravu do 20. marta.

Porez na ekstraprofit se uvodi zbog, kako je navedeno, vanrednih događaja na globalnom nivou, kojima je Crna Gora izložena.

Ministarstvo finansija odlučilo se da predloži taj zakon kako bi kompanije koje su tokom ekonomske krize stekle dodatnu dobit, zahvaljujući vladinim merama, ostvarili uvećanu dobit.

U obrazloženju ministarstva stoji da vlada kroz strateške mere podstiče razvoj privrede, kako bi svojim građanima kroz novi paket mera pomoći umanjila teret negativnih okolnosti i energetske krize.