BEOGRAD – Kompanija ”AstraZeneca” danas je Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije donirala digitalni PCR sistem ”QuantStudio AbsoluteQ”, kompanije ThermoFisher Scientific u ukupnoj vrednosti od gotovo 10 miliona dinara, koji će omogućiti dalji razvoj i bolji rad Laboratorije za molekularnu genetiku sa ciljem da se pruži najsavremenija zdravstvena nega pacijentima obolelim od karcinoma pluća.

Direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije Milan Žegarac rekao je da je aparat doniran u svrhu molekularne dijagnostike, zarad lečenja prevashodno karcinoma pluća, koji je najčešći karcinom u populaciji, kako u svetu tako i kod nas.

”Godišnje se oko sedam hiljada karcinoma pluća dijagnostikuje u Srbiji. Ovaj aparat će nam u mnogome pomoći u najsavremenijem lečenju tih pacijenata. Pored toga, aparat će nam koristiti i za dijagnozu i kod ostalih karcinoma kao što su kod karcinoma dojke, gastrointestinalnog trakta i ostalih malignih bolesti. Svakako, mnogo će nam pomoći u daljem našem radu i u primeni najsavremenijeg lečenja” rekao je Žegarac i dodao da aparat odmah kreće u primenu, prevashodno za pacijente sa tumorima pluća.

Načelnik Odeljenja medikalne onkologije Davorin Radosavljević istakao je da je aparat koji su dobili od velikog značaja za osetljiviju dijagnostiku malignih bolesti, pre svega karcinoma pluća, koji je najmasovnija i najsmrtonosnija maligna bolest u našoj zemlji i da olakšava dijagnostiku pacijenata uštedom nekih dijagnostičkih metoda koje se sada sprovode.

”Aparat je od značaja za takozvane tečne biopsije, koje štede rebiopsiju kod pacijenata, ponovno uzimanje tkiva, agresivni pristup, a ovde je sada moguće iz krvi dobiti sa praktično velikom sigurnošću dobiti tražene analize. Te analize su od značaja za vrlo savremeni vid lečenja, a to je molekularno ciljana terapija, kojom se danas leči oko 15 posto pacijenata u našoj zemlji. Mislimo da će ovaj aparat i ovakvi aparati da doprinose toj dijagnostici i zapravo mogućnostima da se što veći broj pacijenata danas leči inovativnim lekovima” rekao je Radosavljević uz napomenu da ovaj aparat svakako štedi jednu vrstu agresivne dijagnostike i samim tim je dijagnostika za pacijenta neuporedivo manje agresivna i brža uz podsticanje selektivnosti analize.

Svoje veliko zadovoljstvo za dobijanje digitalnog PCR-a izrazila je Radmila Janković, rukovodilac Odeljenja za eksperimentalnu onkologiju i šef laboratorije za molekularnu genetiku čime je, kako je rekla zaokružena njihova priča u laboratoriji za molekularnu genetiku, jer uz sekvenator nove generacije velikog kapaciteta dobijaju i najnoviji digitalni PCR koji će znatno poboljšati već postojeće genetičko testiranje pacijenata sa kancerom u Srbiji.

”Moram da napomenem da smo mi od 2008. počeli ova testiranja i da smo jedna od najvećih laboratorija i širimo se. Ovaj najnoviji dodatak još više će upotpuniti priču i dati pacijentima šansu za bolje lečenje”, rekla je Janković i kao najveću prednost aparata istakla upravo najveću osvetljivost od svih aparata i svih analiza za testiranje genetičkih mutacija, što je posebno važno kod analiza iz tečne biopsije koje su, kako je rekla Janković, veliki hit u molekularnoj medicini u poslednjih pet godina, što znači da analize, osim na tumorskom tkivu pacijenata, mogu da rade iz takozvane cirkulišuće tumorske DNK.

”Upravo ova metoda je pedeset puta osetljivija od metode koje sada koristimo od 2016. godine i naravno nadamo se da će veći broj pacijenata zahvaljujući ovoj metodi moći da dobije lek koji je upravo skrojen za tu alteraciju koju oni poseduju”, zaključila je Janković.

Predstavnik kompanije “AstraZeneca” Nikola Vučinić istakao je da je ambicija kompanije ”AstraZeneca” u terapijskoj oblasti onkologije prvenstveno da eliminiše karcinom kao uzročnik smrtnosti, prateći nauku i pokušavajući da složenost tumora kao bolesti karcinoma što bolje razumeju kako bi osmislili, razvili i ujedno omogućili nove terapijske opcije, a koje bi defakto promenile živote miliona ljudi širom planete.

””AtsraZeneca” fokusirana je na rane stadijume i otkrivanje terapijskih opcija u ranim stadijumima bolesti i isto tako i u kasnijim odnosno uznapredovalim fazama bolesti i zapravo sve sa ciljem da pacijent bude u fokusu. Stoga, želimo da osnažimo tu sinergiju sa našim zdravstvenim sistemom i ovo je upravo jedan primer naše aktivnosti”, rekao je Vučinić i dodao da da se radi o digitalnom PCR aparatu, koji će omogućiti da kažem precizniju odnosno senzitivniju metodu za detekciju specifičnih mutacija u pojedinim karcinomima.

”Na taj će način celi multidisciplinarni timovi, odnosno lekari imati mogućnost da prilagode svoju strategiju lečenja shodno pronađenim mutacijama. Do sada je korišćen klasičan PCR aparat i napominjem da je ovaj nov daleko senzitivnija metoda, odnosno višetruko veći broj pacijenata će moći da se detektuje sa ovim aparatom. Ovaj će se aparat koristiti u kliničke svrhe, ali isto tako ima potencijal u skorijoj budućnosti za naučnoistraživački rad”, objasnio je predstavnik ”AstraZeneca” i naglasio da je donirani aparat aparat kompanije ThermoFisher Scientific u ukupnoj vrednosti od gotovo deset miliona dinara.

”Ovo je jedini aparat te generacije u Srbiji i jedini u širem regionu. Na ovaj način omogućićemo našim pacijentima bolju dijagnostiku i detekciju specifičnih mutacija, što će pružiti mogućnost za bolje planiranje i utvrđivanje strategije lečenja svakog pojedinačnog pacijenta i upravo tu dolazimo do personalizovane, odnosno precizne medicine”, zaključio je Vučinić.