NOVI SAD – Apelacioni sud u Novom Sadu je za godinu dana povećao kaznu zatvora doktoru sudske medicine Šandoru Takaču (69) i pravosnažno ga osudio na kaznu zatvora od osam godina zbog pokušaja obljube deteta.

Prvostepenom presudom Višeg suda u Novom Sadu Takač je bio osuđen na sedam godina zatvora.

Takač je osuđen za produženo krivično delo obljuba sa detetom u pokušaju, a u kaznu mu je uračunato i vreme provedeno u pritvoru, objavljeno je na sajtu Apelacionog suda u Novom Sadu.

Maloletnoj oštećenoj je dosuđena naknada nematerijalne štete za nanete duševne bolove zbog povrede ljudskog dostojanstva u iznosu od 500.000,00 dinara.

Takač je uhapšen 5. marta 2020. godine, a oštećena je, tada imala 12 godina.