BEOGRAD – Ministar prosvete Branko Ružić izjavio je danas da je u Srbiji povećan obuhvat učenika koji se obrazuju na jezicima nacionalnih manjina.

“U ovoj školskoj godini ukupno 5,7 odsto učenika pohađa celokupnu nastavu na jednom od osam jezika nacionalnih manjina – na albanskom, bošnjačkom, bugarskom, mađarskom, rumunskom, rusinskom, slovačkom i hrvatskom jeziku”, rekao je ministar na sastanku sa predsednicima i predstavnicima saveta nacionalnih manjina.

Tom sastanku, održanom u Vladi Srbije, koji je bio posvećen rezultatima u oblasti obrazovanja, prisustvovali su i predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

Ružić je dodao da je u obrazovnom sistemu za učenike pripadnike nacionalnih manjina, koji celokupnu nastavu slušaju na srpskom jeziku, obezbeđeno izučavanje maternjeg jezika i kulture kroz 16 izbornih programa “Maternji jezik/govor sa elementima nacionalne kulture”.

Ministar je naveo da bez podrške nacionalnih saveta na terenu, njihovog aktivnog učešća u informisanju roditelja o značaju obrazovanja na maternjem jeziku, podrške školama prilikom formiranja odeljenja, kao i u izradi udžbenika, rezultati u ovoj oblasti bili bi daleko skromniji.

On je najavio, da zbog daljeg unapređivanja kvaliteta obrazovanja pripadnika nacionalnih manjina, Ministarstvo će, u skladu sa Strategijom do 2030. godine, raditi na unapređivanju inicijalnog obrazovanja nastavnika na maternjem jeziku sa ciljem obezbeđivanja kvalifikovanog nastavnog kadra, jačanju srpskog kao nematernjeg jezika za pripadnike nacionalnih manjina, kao i stručnom usavršavanju na jezicima nacionalnih manjina.

Prema rečima Ružića, Ministarstvo prosvete podržava i podstiče sve inicijative nacionalnih saveta koje doprinose unapređivanju kvaliteta i dostupnosti obrazovanja i vaspitanja na jezicima nacionalnih manjina.

Državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Rejhan Kurtović, naveo je da Vlada Republike Srbije pokazuje spremnost da intersektorski rešava sve izazove sa kojima se suočavaju nacionalni saveti nacionalnih manjina.

On je rekao da je obrazovanje jedno od osnovnih manjinskih prava i da Srbija implementacijom tog prava, može da bude ponosna.

“Ministarstvo prosvete je u minulom periodu uradilo puno na polju obrazovanja nacionalnih manjina na manjinskim jezicima, čemu u prilog govori mnoštvo konkretnih primera, a ovaj današnji sastanak pokazuje da se taj trend i dalje nastavlja”, rekao je Kurtović.

On je dodao da će Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, zajedno i sinhronizovano sa Ministarstvom prosvete i drugim ministarstvima, kao i nacionalnim savetima nacionalnih manjina, uložiti sve potrebne kapacitete da manjinska prava u Republici Srbiji budu na najvišem mogućem nivou.