U prostorijama Sandžačke demokratske partije (SDP) u Novom Pazaru sinoć je održan radni sastanak Gradskog odbora na kojem je konstituiran Resor za ekologiju, javlja Rtv Novi Pazar.

Sastanku su prisustvovali članovi Gradskog odbora SDP-a i drugi predstavnici stranke.

Cilj ovog Resora je da se usredotoči na pitanja očuvanja životne sredine u gradu, koja su postala sve važnija u našem društvu. Na sastanku su se raspravljale važnosti zaštite okoliša i mjere koje bi trebalo poduzeti kako bi se postigao taj cilj.

Aktivnosti Resora će se odnositi na široki spektar pitanja, kao što su zaštita voda, smanjenje emisije štetnih plinova, recikliranje otpada, održavanje zelenih površina te drugih pitanja koja se tiču zaštite okoliša u Novom Pazaru.

Članovi Resora složili su se da će Gradski odbor SDP-a Novi Pazar biti predvodnik u zaštiti životne sredine u gradu te doprinijeti stvaranju boljeg i zdravijeg okoliša za sve građane. Ovo je važan korak u pravom smjeru i pokazatelj da SDP Novi Pazar ima viziju i plan kako unaprijediti grad i kvalitetu života svojih građana.

Resor će također raditi na promicanju ekoloških vrijednosti među stanovništvom te educirati građane o važnosti očuvanja prirodnih resursa. Njihov cilj je uložiti napore kako bi Gradski odbor SDP-a Novi Pazar postao predvodnik u zaštiti životne sredine u gradu te doprinio stvaranju boljeg i zdravijeg okoliša za sve građane. Ovo je odličan primjer angažmana političkih stranaka u zaštiti okoliša i očuvanju prirode.