BEOGRAD – Kod Zaječara su jutros iskliznule dve železničke cisterne sa sumpornom kiselinom, ali nema oštećenja, niti prevrtanja cisterni, nema nikakvih curenja sumporne kiseline i nema nikakve opasnosti po ljude i životnu sredinu, saopštila je Infrastruktura železnice Srbije.

Kako je navedeno, u 04.50 sati, u zaječarskom naselju Trnavac, na pruzi Zaječar – Prahovo, sa pruge su iskliznule dve železničke cisterne sa sumpornom kiselinom, iz sastava teretnog voza.

Cisterne su iskliznule sa po jednom osovinom. Cisterne nisu oštećene, nije bilo prevrtanja cisterni i iz cisterni nema nikakvih curenja sumporne kiseline. Nema nikakve opasnosti po ljude i životnu sredinu.

U sastavu teretnog voza bilo je petnaest vagona, a sa po jednom osovinom isklinuznule su treća i dvanaesta cisterna od lokomotive.

Prilikom iskliznuća oštećeni su kolosek, kao i vazdušni vod između 11. i 12. kola.

Železnički saobraćaj na pruzi Zaječar – Prahovo trenutno je u prekidu, a otkazana su i dva putnička voza na toj relaciji, navedeno je u saopštenju.

Pomoćni voz Infrastruktura železnice Srbije za raščišćavanje posledica vanrednih događaja krenuo je ka mestu iskluznuća, kako bi pruga što pre bila osposobljena za ponovno uspostavljanje saobraćaja.