Svečanim potpisivanjem sporazuma o saradnji između Projekta „Reforma lokalnih finansija u Srbiji III“ (RELOF3) i čelnika 10 lokalnih samouprava, nastavljena je podrška Vlade Švajcarske u unapređivanju upravljanja lokalnim javnim finansijama, nadzora nad lokalnim javnim i drugim preduzećima u vlasništvu gradova i opština, kao i nadzora nad indirektnim budžetskim korisnicima.

U narednom periodu Kragujevac, Novi Pazar, Pirot, Sremska Mitrovica, Užice, Zrenjanin, Babušnica, Mali Zvornika, Raška i Žabalj će uz podršku projekta RELOF3 jačati kapacitete uprava, lokalnih javnih i drugih preduzeća u vlasništvu gradova i opština, kao i indirektnih budžetskih korisnika za primenu principa dobrog upravljanja.

Šef razvojne saradnje Ambasade Švajcarske u Srbiji Rihard Koli podsetio je da Švajcarska podržava lokalne samouprave u Srbiji u unapređivanju upravljanja javnim finansijama i boljem nadzoru nad javni preduzećima već sedam godina.

„Naš cilj je da ova podrška doprinese efikasnosti i ekonomičnosti koje će obezbediti bolje usluge građanima. Namera je da se kroz RELOF3 pruži sistemska podrška, kako bi se unapredili kapaciteti uprava na lokalnom nivou“, reko je Koli.

Državni sekretar u Ministarstvu privrede Darko Mitrović istakao je da je uz podršku Švajcarske Vlade u prehodnoj fazi projekta RELOF urađena velika promena u nadzoru na radom javnih preduzeća.
„U skladu sa opredeljenjem Vlade Srbije u pogledu informacione transformacije, proces nadzora nad javnim preduzećima je digitalizovan. Uz podršku projekta RELOF3, informacioni sistem ćemo dalje unapređivati i dodavati nove funkcionalnosti, obezbedićemo obuke za njegovu upotrebu i nastaviti sa jačanjem kapaciteta po pitanju korporativnog upravljanja“, rekao je Mitrović. Cilj je, naglasio je on, da se primenom principa dobrog upravljanja obezbedi odgovorno ponašanje i poslovanje javnih preduzeća, čime bi svako preduzeće postiglo maksimalan nivo efektivnosti rada, odnosno da privreda i građani budu zadovoljni kvalitetom pruženih usluga.

Projekat Reforma lokalnih finansija u Srbiji III (RELOF3), koji podržava Vlada Švajcarske, pruža podršku lokalnim samoupravama u primeni principa dobrog upravljanja i nadzoru nad lokalnim javnim preduzećima. Aktivnosti projekta usmerene su na jačanje upravljačke odgovornosti i upravljanje učincima, unapređivanje linija odgovornosti i kontrole u sistemu JLS i razvoj novih, inovativnih modela, alata i programa sa ciljem unapređenja upravljanja javnim finansijama. Dodatno, Projekat će sarađivati sa Ministarstvom finansije (Centralnom jedinicom za harmonizaciju), Ministarstvom privrede, Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Nacionalnoj akademijom za javnu upravu.