BEOGRAD – Kao što je vlada naložila, Ministarstvo unutrašnjih poslova će u najkraćem mogućem roku u saradnji sa drugim nadležnim državnim organima, pre svega sa Ministarstvom zdravlja uraditi hitne izmene Zakona o oružju i municiji, izjavio je danas pomoćnik sekretara MUP-a i pukovnik Milan Andrić.

On je za Tanjug rekao da se očekuje da u narednih četiri-pet dana tokom sledeće nedelje, bude izrađen nacrt Zakona o oružju i municiji.

”U ovom trenutku od novih uslova koji će naći svoje mesto u Zakonu su novi zdravstveni uslovi, odnosno obavezan psihološki pregled lica koje podnosi zahtev za držanje i nošenje oružja i pored tih uslova uvešćemo obavezno kontrolne preglede na svakih šest meseci ili godinu dana, o tome ćemo još govoriti sa Ministarstvom zdravlja”, rekao je Andrić.

Prema njegovim rečima, u nekim ”ad hok” situacijama utvrđivaće kod lica koja poseduju ili koja apliciraju za posedovanje dozvole za držanje i nošenje oružja da li u svom organizmu imaju alkohol ili psihoaktivne supstance.

”Do 2015. godine dozvole za držanje i nošenje oružja su bile trajne, a donošenjem ovog važećeg zakona o oružju i municiji, oružni list se izdaje na period od 10 godina s tim da lice na svakih pet godina, nekada i češće mora da prođe lekarski pregled”, izjavio je danas Andrić za Tanjug.