Narodni poslanik SDP-a i predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova dr Muamer Bačevac danas je u Skupštini govorio o otvaranju dijaloga o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama.

On je pozvao sve koji imaju predloge i iskustva u radu na prevenciji nasilja nad ženama, te u radu sa žrtvama da se uključe u seriju javnih slušanja. Javna slušanja će Odbor za ljudska i manjinska prava organizovati povodom ovog gorućeg problema, prenosi RTV Novi Pazar.

Narodna skupština Republike Srbije
Narodna skupština Republike Srbije
Bačevac podsetio na mračnu statistiku
Bačevac je podsetuo da je od početka godine petnaest žena i dve devojčice ubijeno u porodično-partnerskom nasilju u Srbiji. On je ujedno postavio pitanje predsednici Koordinacionog telo za rodnu ravnopravnost, potpredsednici Vlade Maji Gojković. Bačevac se interesovao o aktivnostima ovog tela.

”Važno je šta je ovo telo uradilo i šta planira da uradi kako bi došlo do veće saradnje i sinergije u radu državnih organa, a sve u cilju uspešnijeg rešavanja ovog problema” naglašava Bačevac.

Statistika pokazuje da je trećina žrtva bila ubijena vatrenim oružjem. On je takođe podržao inicijativu dobrovoljne predaje oružja. Podsetimo, do sada je predato preko 15.000 komada oružja,

”Pacifikacija i razoružavanje našeg društva je veliki korak u pravcu borbe protiv nasilja u društvu a posebno nasilja prema ženama” naglasio je narodni poslanik Bačevac.

”Mi smo doneli savremeni i dobri zakone. Ti su se zakoni i u Evropi pokazali kao efikasni. Ovo je, međutim, težak i slojevit problem. Svako od nas mora da se vodi svojim ličnim primerom. Svojim ponašanjem i angažovanjem da pokažemo da nasilju prema ženama i devojčicama u našem društvu nema mesta” zaključio je Bačevac.