Ni posle više pokušaja sednica SO Tutin zakazana za danas u 12 sati nije održana. Razlog, nedostatak kvoruma.

Poslednja sednica lokalnog parlamenta u Tutinu održana je 28. decembra prošle godine i do danas nisu ispunjeni uslovi za njeno održavanje ni u zakonskom roku od tri meseca, čime su još u martu, stvoreni uslovi za uvođenje prinudne uprave u toj opštini.

Ni nakon četiri pokušaja sednica SO Tutin nije održana zbog nedostatka kvoruma. Kriza u tamošnjem lokalnom parlamentu traje mesecima unazad.

Zbog svega ovoga aktuelna predsednica SO Tutin Fazila Ferizović Berović uputila je dopis Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu i ministru Aleksandru Martinoviću u kojem ga obaveštava da je poslednja sednica Skupštine opštine Tutin održana 28. decembra 2022. godine, te da je do danas bilo više pokušaja održavanja sednice i to: 6. marta 2023. godine, 22. marta 2023. godine, 28. marta 2023. godine i 5. maja 2023. godine, ali da zbog nedostatka kvoruma ista nije održana.

’’ Imajući u vidu da Zakon o lokalnoj samoupravi, u članu 34. stav 1. nedvosmisleno predviđa da se Skupština jedinice lokalne samouprave saziva po potrebi, a najmanje jednom u tri meseca, to me obavezuje da Vas obavestim i zamolim da preduzmete mere iz Vaše nadležnosti, definisane članom 85. stav 1. zakona o lokalnoj samoupravi’’ navodi se u dopisu predsednice SO Tutin koja izražava nadu da će od resornog ministarstva i ministra dobiti odgvor i pomoć u prevazilaženju trenutne situacije zbog koje trpe gradani Tutina.

Podsećamo, polovinom marta Sandžačka demokratska partija i Grupa građana ’’Tutin na prvom mjestu’’ i formalno su napustile koaliciju sa SDA u Tutinu i tada, između ostalog poručile da u toj opštini nije napravljen nikakav pozitivan pomak za koji su se SDP i GG Bajra Gegića zalagale.