Osnovci i srednjoškolci oboljeli od dijabetesa uskoro će dobiti podršku u školama kako bi imali sigurnije okruženje za učenje i napredovanje. Zahvaljujući inicijativi Kurira, Protokol o radu sa učenicima sa dijabetesom će omogućiti sigurnost i podršku djeci ne samo u školi, već i tokom ekskurzija i izleta, prenosi Rtv Novi Pazar.

Ministarstvo zdravlja, u saradnji s drugim relevantnim institucijama, pripremilo je ovaj dokument koji će uskoro biti dostavljen svim školama. Protokol, koji je pokrenuo Hussein Memić, ministar turizma i omladine čije dijete također boluje od dijabetesa, prošao je unapređenja zahvaljujući inicijativi Udruženja roditelja djece i mladih oboljelih od dijabetesa.

Memićeva lična borba za poboljšanje uslova za djecu sa dijabetesom pokrenula je lanac reakcija koji je doveo do razvoja ovog dokumenta. Pravilnik podstiče tri nivoa djelovanja – informisanje škole i odabranog pedijatra o djetetu sa dijabetesom, rješavanje hitnih situacija poput hipoglikemije ili hiperglikemije, te omogućavanje sigurnog učešća učenika u vannastavnim aktivnostima, uključujući ekskurzije i izlete kako unutar zemlje, tako i van nje.

Djeca sa dijabetesom sada će moći učiti i napredovati bez osjećaja izolacije i straha, dok će škole imati smjernice za pružanje odgovarajuće podrške i tretmana.

Ovaj Protokol, po pisanju Kurira, također rješava problem diskriminacije djece s dijabetesom u vezi s izletima i ekskurzijama, gdje su često bili uskraćeni za učešće. Sada će im biti omogućeno sigurno učešće u svim školskim aktivnostima, stvarajući sigurnije okruženje za njihovo zdravlje i blagostanje.