BEOGRAD – Način na koji mediji izveštavaju o masovnom nasilju, nasilju u porodici, samoubistvu može da utiče na druge ljude i preporučuje se da se što manje izveštava o samim počiniocima, piše u preporukama koje je UNICEF-ova kancelarija dostavila Udruženju novinara Srbije (UNS).

Upozorava se da drugi mogu da se identifikuju sa njima ili dobiju inspiraciju, a jedna od preporuka medijima je da fotografiju počinilaca ne objavljuju pored fotografije žrtve.

“Nemojte izveštavati o događaju pojednostavljeno ili senzacionalistički jer to može da da podsticaj ljudima koji žele negativan publicitet”, jedna je od preporuka.

Među posledicama štetnog izveštavanja, navedeno je, mogućnost inspirisanja imitatora koji u počiniocu vide uzor ili heroja.

“Odgovornim izveštavanjem može da se smanji rizik”, piše u UNICEF-ovim Preporukama, koje je prosledio UNS.

Kao korist po zajednicu koje ima odgovorno izveštavanje u preporukama je nabrojano da se na taj način “pruža uteha preživelima, porodicama, zajednicama, uključujući i porodicu počinioca”.

Odgovorno izveštavanje podstiče ljude, piše u UNICEF Preporukama, da potraže pomoć sebi ili drugima u slučaju povišenog rizika od štetnih postupaka.

Objavljen je i poziv da se za pomoć zbog emotivne patnje i/ili suicidalnih misli pozove broj za pomoć 116 111 (NADEL) i poseti sajt svejeok.rs.

indeksonline.rs/Tanjug