BEOGRAD – Nastaviću da radim i nikada neću da uzmičem pred ulicom i ruljom i onima koji su zauvek loše promenili zemlju. Hoćete ostavku vlade ili predsednika, nije problem, ali vi da vladate u prelaznoj vladi godinu dana pa da organizujete izbore neće moći.