Skupština grada Novog Pazara usvojila je izveštaje o radu komunalnih, javnih i kulturnih preduzeća i ustanova za prošlu, kao i plan rada komunalne milicije za ovu godinu.

Usvojen je predlog Nastavničkog veća i Školskog odbora Osnovne škole “Mur” u Novom Pazaru da ova obrazovna ustanova promeni naziv u “Amir Dautović”, a deo ulice Branislava Bakračevića u naselju Šestovo, biće, odlukom lokalnog parlamenta preimenovan u ulicu Marko Simić, po dvogodišnjem dečaku koji je nastradao u NATO bombardovanju.

Skupština Grada utvrdila je prestanak mandata dosadašnjem v.d. direktoru Javnog komunalnog preduzeća “Gradska čitoća“ Arminu Mehoviću, koji je podneo ostavku.

Funkciju v.d. direktora preduzeća obavljaće inženjer mašinstva Faruk Suljević.

Skupština je za direktora ponovo imenovala master informatičara Nermina Ljajića.

Usvojen je i predlog Odluke o načinu izjašnjavanja o kvalitetu pružanja komunalnih usluga, koje će se obavljati jednom godišnje, a najkasnije do 31. oktobra za tekuću godinu.

Na sednici Skupštine Garada Novog Pazara usvojena je i dopuna Plana generalne regulacije za pojedina naselja.