Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za zamenu individualnih ložišta na čvrsto gorivo kotlovima na pelet produžen je do 30. septembra. Grad Novi Pazar će snositi troškove za 50 posto cene kotla, a maksimalan iznos koji se dodeljuje po domaćinstvu je 200.000,oo dinara.

Svi zainteresovani dokumentaciju mogu preuzeti na šaletrima Gradske uprave, radnim danima od 7:30 do 15 sati ili na zvaničnoj stranici Grada Novog Pazara http://www.novipazar.rs/oglasi-i-konkursi.

Sve prijave podnete u okviru produžetka konkursa biće razmatrane i odmah po prijemu istih.

rtvnp