Delegacija koju su činili predstavnici Ambasade Kanade i Ambasade Australije u Beogradu sastala se, tokom boravka u Novom Pazaru, sa gradonačelnikom Nihatom Biševcem i zaposlenima u Odeljenju za vanredne situacije.

Cilj posete je upoznavanje Konzula i Savetnika u Ambasadi Rajana Milera, i Prvog sekretara i Konzula Ambasade Australije sa prilikama u Novom Pazaru.

Sastanak je održan u kontekstu predstavljanja kapaciteta za uspostavljanje i unapređenje komunikacijskih kanala kao i jačanja saradnje između organizacija, naročito na poljima partnerstva u hitnim situacijama i u realizaciji mera za ublažavanje posledica vanrednih okolnosti, kao i mera za obezbeđivanje sigurnosti i drugo.

Osim pomenutih gostiju, sastanku su prisustvovali Milica Dacić iz Konziularnog odeljenja i Miloš Babović, iz Odeljenja za bezbednost Ambasade Kanade.