Grad Novi Pazar u saradnji sa Ambasadom Palestine u Srbiji pokreće akciju prikupljanja novčane pomoći za narod Palestine. Akcija je pokrenuta sa ciljem da se pomogne narodu Palestine koji se suočava sa teškom humanitarnom krizom.

Svi zainteresovani građani mogu da uplate novac na žiro račun broj 840-6516741-61, otvoren za ovu namenu. Uplate iz inostranstva mogu se izvršiti putem devizne instrukcije.

Za uplate iz inostranstva, koristite sledeće instrukcije:

SWIFT MESSAGE MT103-EUR
FIELD 32A: VALUE DATE-EUR-AMOUNT
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER
FIELD 56A: DEUTDEFFXXX (INTERMEDIARY) DEUTSCHE BANK AG., F/M TAUNUSANLAGE 12 GERMANY
FIELD 57A: NBSRRSBGXXX (ACC.WITH BANK) NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK OF SERBIA-NBS) BEOGRAD,KRALJA PETRA 12 SERBIA
FIELD 59: /RS35840000000041477134 (BENEFICIARY) CITY ADMINISTRATION FOR GENUINE AND DELEGATED AFFAIRS STEFANA NEMANJE BR.2 NOVI PAZAR SERBIA

Ukoliko želite da pomognete narodu Palestine, ovo je prilika da to učinite. Vaša pomoć će biti od velikog značaja za ljude koji se suočavaju sa teškim uslovima života.

indeksonline.rs