Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac i pomoćnik gradonačelnika Tarik Rupić su se u okviru Kafe dijaloga, a na poziv NVO Svetionik, sastali sa mladima kako bi razgovarali o prioritetima i izazovima zajednice, timskom delovanju na različitim poljima i podsticajima za razvijanje i realizaciju ideja od značaja za omladinu, o omladinskom aktivizmu i ulozi nevladinih organizacija u zajednici.

Gradonačelnik Biševac je naglasio da je mladima potrebno pružiti podršku u njihovim idejama i projektima, te da će Grad Novi Pazar nastaviti da podržava nevladine organizacije koje se bave pitanjima od značaja za mlade. Pomoćnik gradonačelnika Rupić je istakao da je važno da mladi budu aktivni u zajednici i da se uključe u procese donošenja odluka.

Učesnici su se složili da je potrebno raditi na unapređenju kvaliteta života mladih u Novom Pazaru, te da je neophodno osigurati bolje uslove za obrazovanje, zapošljavanje i kulturne aktivnosti.

Ovo je samo jedan od primera uspešne saradnje između Grada Novog Pazara i nevladinih organizacija koje se bave pitanjima od značaja za zajednicu. Grad će nastaviti da podržava ovakve inicijative i projekte koji doprinose boljem životu građana.

indeksonline.rs