BROGRAD- Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić izjavio je danas, na prvoj sednici Saveta za borbu protiv trgovine ljudima, da je Srbija unapredila operativne i institucionalne kapacitete u ovoj oblasti i da u narednom periodu akcenat mora biti na prevenciji ovih krivičnih dela.

Gašić, koji predsedava ovim telom, istakao je da su partnerstvo i saradnja svih državnih institucija ključni za uspešno suzbijanje trgovine ljudima, saopšteno je iz MUP-a.

Precizirao je da je tokom ove godine imenovan nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, Zakonom o zaštitniku građana uspostavljena institucija nacionalnog izvestioca za ovu oblast, kao i da su imenovani novi članovi Saveta za borbu protiv trgovine ljudima.

Ministar je naglasio da Srbija unapređuje kapacitete u cilju vođenja proaktivnih istraga vezanih za trgovinu ljudima i da je u toku izrada planskog dokumenta u ovoj oblasti koji obuhvata istragu i krivično gonjenje, zaštitu žrtava trgovine ljudima, prevenciju i partnerstvo.

Na sednici Saveta doneti su zaključci u cilju uspostavljanja i jačanja operativnih kapaciteta za sistemski odgovor društva na problem trgovine ljudima.

Članovi Saveta pružili su punu podršku izradi i usvajanju novog planskog dokumenta u oblasti borbe protiv trgovine ljudima sa pratećim akcionim planom, kao i izradi posebnog zakona koji bi sistemski regulisao ovu materiju.

Sednici Saveta prisustvovali su i ministarka zdravlja Danica Grujičić, ministarka pravde Maja Popović, ministarka za evropske integracije Tanja Miščević i nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima i rukovodilac Kancelarije za koordinaciju aktivnosti u borbi protiv trgovine ljudima, Nenad Simić.

indeksonline.rs/Tanjug