NOVI PAZAR – Glasovima većine članova Izbornog tela za glavnog muftiju i predsednika Mešihata Islamske zajednice u Srbiji (IZuS) na novi petogodišnji mandat izabran je Mevlud Dudić.

Dudić je poručio da je Islamska zajednica zainteresovana za razvijanje partnerskih odnosa sa ključnim autoritetima i nosiocima odgovornosti u državi u cilju obezbeđivanja Ustavom i zakonima garantovanih individualnih i kolektivnih prava njenih pripadnika, kao i doslednu primenu Zakona o crkvama i verskim zajednicama koji garantuje jednakost svih verskih zajednica.

  “Pripadnici Islamske zajednice poštuju državu u kojoj žive i žele da preuzmu odgovornost u izgradnji pravednog društva. Period tokom ratnih 90-ih godina posebno je istakao ulogu Islamske zajednice u očuvanju mira, što nam daje za pravo da u narednom periodu budemo ključni partner državi u procesu pomirenja naroda na Balkanu i vraćanja poverenja u institucije države. Zajedno sa drugima želim učestvovati u osnaživanju države i njenom napretku ka slobodi i ravnopravnosti svih građana”, istakao je on.

  Dudić je rekao da je Islamska zajednica u Srbiji u prethodnom periodu “davala sve od sebe kako bi ostvarili punu saradnju sa svim zvaničnim državnim organima”

Dudić je dodao da IZuS želi korektan odnos, zasnovan na poštovanju principa autonomnosti Islamske zajednice i ravnopravnosti sa drugim verskim zajednicama i da ne može da prihvati podređen položaj Islamske zajednice u odnosu na druge verske zajednice.

“Islamska zajednica će u svom radu razvijati odnose i sa političkim partijama u cilju zaštite interesa svojih pripadnika, osim sa onima koje svojim delovanjem otvoreno iskazuju neprijateljstvo prema Islamskoj zajednici i rade na njenom rušenju”, naglasio je.

  Kako je rekao, u narednom periodu će posebnu pažnju posvetiti podizanju kvaliteta i standarda kada su u pitanju obrazovne ustanove Islamske zajednice, te otvaranju novih odeljenja, kao i osnivanju novih obrazovnih ustanova.

Pored Dudića, na glasačkom listiću našle su se i muftije Rešad Plojović i Ragmi Destani, s tim što je od učešća u izbornom procesu, neposredno pred početak glasanja, odustao Plojović.

  Pravo glasa na ovim izborima imalo je 120 članova Izbornog tela, a svoje glasačko pravo iskoristio je njih 98.

  Izborno telo činile su muftije, članovi Sabora, glavni imami, predsednici medžlisa, rukovodioci ustanova Islamske zajednice i profesori verskih predmeta na Fakultetu za islamske studije i u Medresi Gazi Isa-beg.

  Glasanje je usledilo nakon što su Dudić i Destani predstavili svoje programe.

  Za dosadašnjeg glavnog muftiju i predsednika Mešihata IZuS-a glasao je 91 član Izbornog
tela, dok je njegov protivkandidat, muftija preševski Destani dobio poverenje sedam članova Izbornog tela.

Na ovoj sednici izabrani su i članovi Mešihata IZuS, a za zamenika predsednika Mešihata izabran je muftija Plojović.

indeksonline.rs/Tanjug