Naslovna srbija Beograd Anesteziologu Glišiću smanjena kazna zatvora, pravosnažno osuđen na dve godine

Anesteziologu Glišiću smanjena kazna zatvora, pravosnažno osuđen na dve godine

BEOGRAD – Apelacioni sud u Beogradu smanjio je kaznu anesteziologu Stanoju Glišiću i pravosnažno ga osudio na dve godine zatvora, povodom optužbi da je odgovoran za smrt trogodišnje Anje Grahovac koja je preminula nakon operacije katarakte na klinici “Perfekta” u junu 2007. godine.

Ovaj sud je u trećem stepenu, usvojio žalbe okrivljenog i njegovih branilaca, te je preinačio drugostepenu presudu, kojom je Glišić bio osuđen na kaznu zatvora od tri godine, dok je u preostalom delu presuda potvrđena, navodi se na sajtu tog suda.

Sud smatra da svi dokazi koji su izvedeni tokom postupka daju pouzdan zaključak da se u Glišićevim radnjama stiču sva zakonska obeležja krivičnog dela teško delo protiv zdravlja ljudi.

Apelacioni sud je razmatrajući presudu u delu odluke o krivičnoj sankciji našao da je drugostepeni sud pravilno od olakšavajućih okolnosti cenio da je reč o neosuđivanoj osobi, njegove porodične prilike, korektno držanje pred sudom, njegove godine (87), kao i odsustvo otežavajućih okolnosti.

Ovaj sud smatra da drugostepeni sud, prilikom odlučivanja o visini krivične sankcije nije dao adekvatan značaj tim olakšavajućim okolnostima, zbog čega je sud odlučujući u trećem stepenu, a uzimajući u obzir i protek vremena od izvršenja krivičnog dela (17 godina) preinačio tu presudu.

Anja Grahovac je operisana 21. maja 2007. godine od katarakte na klinici “Perfekta“, a preminula je dve nedelje kasnije, 4. juna, usled oštećenja na mozgu izazvanih manjkom kiseonika pri operaciji.

Exit mobile version