O diskusiji o budžetu i kreditnom zaduživanju puno toga je rečeni od odbornika i evo sad na kraju i od izvestioca Melajca koji je rekao šta je glavni razlog resbalansa budžeta.


Upravo glavni razlog resbalansa je podizanje kredite za eksproprijaciju zemljišta za reke koje će se korititi to su reke Raška, Jošanica i Trnavica.

Vrednost kredita u eurima je oko 2.5 miliona eura, vrednost koricenju je 25 miliona eura i to je najveći projekat korićenje koji se ove godine radi u zemlji.

Ovo nije prvo korićenje u poslednih par decenija kako kažu opozicionih odbornici.

Još za vreme korone 2019. godine počelo je sa planiranjem koricenja ovih reka.

„Mi želimo da poboljšamo kvalitet života ljudi koji žive u blizini tih reka gde ćemo napraviti i saobraćajnice, a biće izgrađeno i šesnaest mostova na ove tri reke koji neće biti uračunati u ovu vrednost i cenu projekta. Dve tačke kreditno zaduženje i rebalans budžeta su od ogromanog značaja za ovaj projekat. A kada kažete da nešto ne radimo dobro samo se setite šta smo nasledili i od čega smo počeli”, naglasio je gradonačelnik grada Novog Pazara, Nihat Biševac.