Nakon jučerašnjeg nevremena koje je pogodilo Novi Pazar, sva raspoloživa mehanizacija je na terenu kako bi sanirala nastalu štetu. Radnici JP za uređivanje građevinskog zemljišta, zajedno s mehanizacijom privrednih subjekata od posebnog značaja, angažovani su na više lokacija u gradu i okolini.

U naselju Varevo, ekipe su radile na sanaciji više putnih pravaca. U Ulici Narodnog fronta, sanacija je obavljena na dve lokacije, dok su radovi na putu Trnava – Mava, kao i na pravcima Trnava – Kapetanovići i Trnava – Kleča, takođe bili prioritet.

U selu Lukocrijevo, saniran je put koji je pretrpeo oštećenja usled izlivanja vode, a radnici su angažovani i na putnom pravcu Sebečevo – Gradina. Intenzivni radovi obavljeni su i u više krakova u Selakovcu, Jusufpotoku, Izbicama, Šestovu, Bajevici, Paralovu, Osoju i Leči.

Pored toga, ekipe su radile na čišćenju korita reke Trnavice na više lokacija kako bi se sprečilo dalje plavljenje i šteta.

Angažovanjem svih raspoloživih resursa, JP za uređivanje građevinskog zemljišta pokazuje odlučnost i efikasnost u sanaciji štete, pružajući podršku građanima i obezbeđujući što brži povratak normalnim životnim uslovima.