Narodni poslanik Muamer Bačevac i član Političkog saveta Sandžačke demokratske partije (SDP) Mirsad Jusufović sastali su se danas sa odbornicima SDP-a u lokalnom parlamentu Sjenice uoči predstojećih lokalnih izbora.

Glavna tema sastanka bila je definisanje specifičnosti izbornog procesa na lokalnom nivou, sa ciljem da se osigura efikasna i transparentna kampanja, kao i da se obezbedi adekvatna zastupljenost stranke na predstojećim izborima.

Tokom sastanka, diskutovano je o strategijama koje će omogućiti SDP-u da ostvari što bolji rezultat i da na najbolji način predstavlja interese građana Sjenice.

Poslanik Bačevac istakao je važnost bliske saradnje između centralnih i lokalnih stranačkih struktura kako bi se obezbedila koordinisana i uspešna kampanja. Naglasio je da je zajednički rad ključan za postizanje ciljeva stranke i unapređenje lokalne zajednice.

Mirsad Jusufović, član Političkog saveta SDP-a, takođe je izrazio zadovoljstvo zbog održanog sastanka, naglašavajući značaj definisanja specifičnih izazova i prilika koje lokalni izbori donose.

Odbornici SDP-a u Sjenici su izneli svoja zapažanja i predloge, usmerene na poboljšanje izbornog procesa i jačanje stranačke infrastrukture na lokalnom nivou.

Ovaj sastanak predstavlja važan korak u pripremama Sandžačke demokratske partije za predstojeće lokalne izbore u Sjenici, sa ciljem da se osigura uspešna kampanja i postizanje što boljih izbornih rezultata.

Očekuje se da će naredni period biti ispunjen intenzivnim aktivnostima i radom na terenu, kako bi se građanima Sjenice predstavio program i ciljevi SDP-a.

AI