Beograd – Direktor Kancelarije za mlade Novi Pazar, Tarik Rupić, potpisao je danas u Ministarstvu turizma i omladine ugovor o realizaciji projekata vredan 3,5 miliona dinara. Ovaj značajan korak predstavlja veliku priliku za unapređenje lokalnih kapaciteta i razvoj karijernih mogućnosti za mlade.

Projekat će, između ostalog, obuhvatiti uspostavljanje karijernog servisa u prostorijama Kancelarije za mlade. Ovaj servis će pružati podršku mladima u planiranju i razvoju karijere, omogućavajući im da se bolje pripreme za tržište rada. Kroz različite radionice, savetovanja i obuke, mladi će imati priliku da steknu veštine i znanja koja su neophodna za uspešno profesionalno usmeravanje.

Tarik Rupić je izjavio da je potpisivanje ovog ugovora ključni korak ka jačanju kapaciteta Kancelarije za mlade i da će projekat doneti značajne benefite za mlade ljude u Novom Pazaru.

“Naš cilj je da mladima pružimo sveobuhvatnu podršku kako bi se uspešno suočili sa izazovima savremenog tržišta rada. Uspostavljanje karijernog servisa je samo jedan od koraka ka ostvarivanju tog cilja,” rekao je Rupić.

Iz Ministarstva turizma i omladine ističu da je ovaj projekat deo šire strategije za unapređenje omladinskih politika u Srbiji. Očekuje se da će kroz ovakve projekte mnogi mladi ljudi dobiti priliku za bolji profesionalni razvoj i zapošljavanje.

Kancelarija za mlade Novi Pazar već godinama radi na poboljšanju uslova za mlade kroz različite projekte i inicijative, a ovaj najnoviji projekat će dodatno osnažiti njihove napore i omogućiti im da nastave sa radom na unapređenju lokalne zajednice.

AI