Sanacija puteva na teritoriji, koji su uništeni usled neveremana koje je pogodilo Novi Pazar je i dalje u toku. Radi se i u selu Lukocrijevo.

Očišćen je i proširen otvoreni kanal u selu Lukocrijevo i povezan kanalom dužine 150 metara sa rekom Raškom. Stari propusti su zamenjeni novim betonskim cevima većeg prečnika, čime je značajno povećan protočni kapacitet. Sve ove mere preduzete su kako meštani ne bi strahovali od budućih padavina.

U selu Lukocrijevo izlio se I potok nakon 50 godina, što dokazuje da ovakvo nevereme Novopazarci ne pamte.

U toku je sanacija puteva i u Trnavi. Radnici JP za uređivanje građevinskog zemljišta, drugih javnih preduzeća i privrednih subjekata su na nekoliko lokacija u tom delu grada.

Voda je odnela i put u selu Sitniče. Radnici JP za uređivanje građevinskog zemljišta rade na sanaciji putnog pravca koji je tim meštanima jedini za komunkaciju sa gradom.

Makadamski put u selu Sitniče bio je u potpunom prekidu, posebno sporna krivnina koja vodi prema selu. Meštani kažu da je voda 21.maja nosila sve pred sobom, a automobilom je bilo nemoguće proči ovuda. Mehanizacija JP za uređivanje građevinskog zemljišta je danima na terenu, a u toku je I sanacija ovog puta. Meštani kažu da im je put od velikog značaja.

Na sanciji puta i u ovom delu grada će se raditi dok meštani ne dobiju prohodan put.

U toku je sanacija puteva i u Trnavi. Radnici JP za uređivanje građevinskog zemljišta, drugih javnih preduzeća i privrednih subjekata su na nekoliko lokacija u tom delu grada.

Nakon nevremena koje je zadesilo Novi Pazar izlila se I Tnavica, a osim što su uništeni putevi, otpad se nakupio I na brani u Trnavi, čije je čišćenje u toku. Meštani koji žive u blizini brane kažu da je rekacija nadležnih bila brza, mehanizacija je odmah stigla, ali je Trnavica bila nepredvidiva.

Mehanizacija je danas radila I na sanciji rečnog korita, ali i puteva u Trnavi, koje je voda odnela. U Trnavi se radi na nekoliko lokacija s obzirom da je naselje koje je najviše pretpelo štete prilik nevremena 21.maja.