Ministar turizma i omladine Republike Srbije, Husein Memić, danas je imao čast da se u društvu državnog sekretara Enesa Buhića sastane sa delegacijom Republike Slovenije, koju je predvodio ministar privrede, turizma i sporta, Matjaž Han. Na sastanku je razgovarano o unapređenju bilateralne saradnje u oblasti turizma.

Postoji značajan potencijal za dodatno povećanje turističkog prometa između Srbije i Slovenije, a obe zemlje treba da postanu međusobno prioritetna tržišta sa kojih dolaze strani gosti.

Dogovorena je razmena iskustava u razvoju seoskog turizma, s obzirom na to da je Slovenija ostvarila velike rezultate u ovom segmentu turističke ponude, dok je Srbija na putu profilisanja ruralnog turizma u konkurentan turistički proizvod.

Takođe, na sastanku je istaknuta potreba saradnje dve zemlje u rešavanju problema sive ekonomije u ugostiteljstvu, posebno u delu izdavanja privatnog smeštaja, budući da je Slovenija u postupku izrade novog zakonodavnog okvira za regulisanje ovog pitanja.