Radovi na Pešteri odvijaju se ubrzano. Mehanizacija je danas radila i u selu Rasno, a prethodno je asfaltirano i završeno prvih 500 metara planirane trase.

Radove na Pešteri koji se intezivno odvijaju dogovorio je Rasim Ljajić sa direktorom JP “putevi Srbije” Zoranom Drobnjakom” i direktorom preduzeća Novi Pazar-put Aleksandrom Grbovićem.

Radovi na Pešteri odvijaju se ubrzano. Mehanizacija je danas radila i u selu Rasno, a prethodno je asfaltirano i završeno prvih 500 metara planirane trase.

Radovi na deonici puta Baćica Rasno intezivno se odvijaju. Prvih 500 metara je gotovo, a njegova dužina je 7 kilometara.

“Ovi radovi na Pešteri nisu bili kampanja, evo i nakon izbora se radi i to još brže nego pre “, kaže Esad Zenović.

Novi magistralni put koji će povezati sela Rasno i Baćicu na Pešteri gradi se po najsavremenijim standardima. Iz preduzeća Novi Pazar-put kažu da će radovi biti završeni pre roka, te da se radi ubrzano.

Njegova širina je šest metara, a dužina oko 7 kilometara sa najnovijim sistemom za odvodnjavanje i kanalima. Na ovaj način biće izgrađena mreža puteva koja će povezati Sjenicu i Tutin.

Uporedo se radi rekonstrukcija puta Tutin –Mehov krš, ali i revitalizaciji najstarijeg puta u selu Vuče.