Skupština grada Novog Pazara usvojila je odluke o dodeljivanju novih mandata vršilaca dužnosti direktora “Gradske čistoće” Faruku Suljeviću i “Parking servisa” Nerminu Ljajiću.


Odbornici su prethodno usvojili i Odluke o izmenama i dopunama plana generalne regulacije, a koji se mahom odnose na poteze u blizini reka predviđenih za korićenje. Odluke su značajne za celokupnu realizaciju projekta kojim se rešava višedecenijski problem izlivanja reka na području Novog Pazara.

Kao deo današnjeg dnevnog reda usvojen je i predlog Odluke o pristupanju donošenja Statuta grada Novog Pazara, kao i odluka o prenosu prava korišćenja parcele JKP „Gradska čistoća“. Ovakvim potezom se obezbeđuju preduslovi za uklanjanje vozila tog javnog preduzeća iz naselja Svojbor i oslobađaju trotoari, čime se stavaju uslovi za bolji svakodnevni žvot, bezbednije i lakše funkcionisanje meštana u tom naselju.

Odbornici lokalnog parlamenta dali su saglasnost na Odluku o usvajanju cenovnika JKP „Vodovod i kanalizacija” i Odluku o usvajanju cenovnika usluga JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar.

Povećanje cena usluga ta dva komunalna preduzeća ne prelaze u proseku 100 dinara po domaćinstvu ali će osigurati stabilno i kvalitetno poslovanje, nabavku nove opreme i mehanizacije te povećanje plata zaposlenih koji svakodnevno rade na ni malo lakim poslovima, a mnogi od njih su često i na terenu.

indeksonline.rs