NOVI PAZAR – „Novi Pazar-Put“ će i sutra izvoditi asfalterske radove na državnom putu Dojeviće – Tutin – Mehov krš, deonica Tutin – Mehov krš.

Tada su planirane povremene obustave saobraćaja na ovoj deonici u punoj širini kolovoza od 07:30h do 16 sati. Napominju da je u naznačenom vremenskom intervalu planirano više obustava saobraćaja u trajanju do 30 minuta neprekidno.

Za vreme pomenutih obustava, učesnici u saobraćaju moraju poštovati postavljenu saobraćajnu signalizaciju kao i instrukcije saobraćajne policije i odgovornog Izvođača radova za korišćenje mogućih alternativnih putnih pravaca na ovom području za vreme trajanja obustave.

Altrenativni putni pravac je Tutin – Pazarište – Novi Pazar – Ribariće – Mehov krš.

Indeksonline