Beograd – Snežana Stanojković izabrana je danas za tužioca za ratne zločine.

Stanojković je radila je kao zamenik tužioca u Tužilaštvu za ratne zločine od 2010. godine i dobila je najviše ocene Komisije Državnog veća tužilaca prilikom odabira kandidata za izbor.
Rođena je 25. marta 1969. godine. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1997. godine, pravosudni ispit je položila pet godina kasnije.
U Opštinskom sudu u Beogradu bila je pripravnik, a potom od 2002. do 2008. godine kao sudijski pomoćnik.
Kao tužilački pomoćnik u Tužilaštvu za ratne zločine radila je od 1. marta 2008. do 31. decembra 2009. kada je izabrana za zamenika tužioca u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.
Rešenjem Republičkog javnog tužioca, 24. januara 2010. godine, upućena je na rad u Tužilaštvo za ratne zločine.