Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević biće u sredu gost emisije Anete Ivanović „Priča o nama“ koja se emituje na TV Banat.
Ministar Đorđević najavljuje konkretne podsticajne mere za povećenje nataliteta u Srbiji koje će se primenjivati od 1. jula2018.
“Budžetom za 2018. predviđeno je da država daje jednokratni roditeljski dodatak za prvo dete u iznosu od 100 000 din. Mi upravo u Skupštini Srbije menjamo zakonsku regulativu koja se odnosi na finansiranje porodica sa decom, tako da ćemo ubuduće imati mogućnost da iznos naknada za prvo, drugo, treće i četvrto dete korigujemo Uredbama Vlade u skladu sa potrebama i mogućnostima, da reagujemo u odnosu na demografske podatke tamo gde je najprotrebnije. I ne samo to, porodilje će svoju nadoknadu dok su na porodiljskom bolovanju ubuduće primati direkno a ne kao do sada preko poslodavca, čime sprečavamo zloupotrebe zbog kojih je novac do porodilja često stizao sa zakašnjenjem.“
Ministar Đorđević je istakao važnu izmenu zakona koja će od sada omogućiti porodiljsko bolovanje i ženama koje nisu u stalnom radnom odnosu,već su angažovane Ugovorom o privremeno- povremenim poslovima kao i poljoprivrednicama.
„Sve ovo radimo kako bi se u Srbiji rađalo više dece nego sada, naš uzor u tome je Rusija koja je pre deset godina od negativnog priraštaja uspela da pređe u plus – objašnjava Đorđević za TV Banat.
FOTO: BETA