Predsednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj izjavio je danas da neće odogvarati na argumente koje je iznelo Tužalaštvo Haškog tribunala tražeći da prvostepena presuda kojom je oslobodjen bude preinačena i da on bude osudjen.

“Uopšte neću odgovarati. Neću slati nikakav podnesak. Nisam to danas ni gledao, u to vreme sam spavao. Ja sam s tim završio”, rekao je Šešelj agenciji Beta.

Žalbeno veće Mehanizma za medjunarodne krivične sudove danas je saslušalo usmenu argumentaciju žalbe koju je Tužilaštvo uložilo na oslobadjajuću presudu Šešelju koju je Haški tribunal doneo 31. marta 2016. godine.

Tužilaštvo je tvrdilo da je Pretresno veće pogrešno primenilo pravo jer nije pružilo obrazloženo mišljenje i da je pogrešno tumačilo činjenice kada je Šešelja oslobodilo optužbi i tražilo da Žalbeno veće preinači presudu i proglasi Šešelja krivim.

Tužilaštvo je teretilo Šešelja za progon, deportaciju i nehumana dela (prisilno premeštanje) kao zločine protiv čovečnosti, kao i za ubistvo, mučenje, okrutno postupanje, bezobzirno razaranje, uništavanje ili hotimično nanošenje štete ustanovama posvećenim religiji i obrazovanju, pljačkanje javne ili privatne imovine, kao kršenje zakona ili običaja ratovanja.

Tužilaštvo je tvrdilo da je Šešelj planirao, naredio, podsticao, počinio, ili na drugi način pomagao i podržavao te zločine.
FOTO: TANJUG