UŽICE- Na današnjoj sednici Gradskog veća  prihvaćen je  zahtev Gradske toplane  da se cene grejanja uvećaju za 11,1 odsto. Razlozi za povećanje cene sadržani su u činjenici da je na tržištu došlo do naglog i velikog skoka cene energenata koje Toplana koristi za grejanje. Uz dozvolu za višu cenu, Veće je obavezalo Toplanu da mesečno prati cenu energenata i da ukoliko dođe do njenog stagniranja, izvrši promenu cene nadole. Po novoj ceni, vlasnici stambenog prostora plaćaće 99,7 dinara po kvadratnom metru, a poslovnog prostora 124,70 dinara.

Utvrđen je i predlog odluke o budžetu za 2018. godinu. Prema predlogu, budžet će u narednoj godini iznositi 2,750 milijardi dinara i biće za 100 miliona veći od osnovnog budžeta za 2017.

Kako je obrazložio Miodrag Petković, član Gradskog veća zadužen za budžet i finansije, budžet je realno isplaniran i odgovara potrebama građana jer je sa njima, kod izrade nacrta, ostvarena puna komunikacija. Naveo je da je predviđeno u 2018. uzimanje kredita od 150 miliona, te da je to manji iznos u odnosu na kredite koji su se povlačili od banaka prethodnih godina. Najveći priliv sredstava očekuje se od poreza na dohodak i od poreza na imovinu, dok će se kod rashoda najznačajniji deo sredstva upotrebiti za infrastrukturu i investicije. Sa oko 500 miliona dinara, finansiraće se izgradnja i rekonstrukcija ulica i puteva, projekti ambijentalnog uređenja grada, zatim ulaganja u puteve i vodovode u mesnim zajednicama, kanalizaciju i javnu rasvetu. Značajnija sredstva opredeljena su u 2018. godini i za aerodrom Ponikve, razvoj visokog školstva, za sportsku salu u Sevojnu, za drugu fazu izgradnje fabrike vode.

 

Utvrđeni su i predlozi odluka o izmenama i dopunama odluka koje se odnose na naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine, na lokalne komunalne takse, boravišnu taksu, namensko trošenje sredstava solidarne stambene izgradnje i utvrđivanje prihoda koji pripadaju gradskoj opštini Sevojno u 2018.

Članovi Veća prihvatili su zahtev Gradske toplane i dozvolili da se cene grejanja uvećaju za 11,1 odsto. Razlozi za povećanje cene sadržani su u činjenici da je na tržištu došlo do naglog i velikog skoka cene energenata koje Toplana koristi za grejanje. Uz dozvolu za višu cenu, Veće je obavezalo Toplanu da mesečno prati cenu energenata i da ukoliko dođe do njenog stagniranja, izvrši promenu cene nadole. Po novoj ceni, vlasnici stambenog prostora plaćaće 99,7 dinara po kvadratnom metru, a poslovnog prostora 124,70 dinara.

Zoran Cvetić, diplomirani slikar, predložen je za direktora Gradske galerije i imenovana je Komisija za sprovođenje postupka otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta.

Saglasnost Veća data je na Lokalni akcioni plan za poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti, Kadrovski plan gradskih uprava, Gradskog pravobranilaštva, Službe budžetske inspekcije i Službe interne revizije grada, kao i na odluku koja reguliše neškodljivo uklanjanje leševa životinja. Na ovoj sednici usvojena je i Odluka o stambenom zbrinjavanju.

zoomue.rs