SKOPLJE – Premijer Makedonije Zoran Zaev izjavio je danas da je Zakon o upotrebijezika u potpunosti saglasan sa Ustavom i da je “ozbiljan doprinos izgradnji koncepta jedno društvo za sve gradjane”.

“Ta vrednost: Makedonja â?? zemlja svih gradjana je koncept i putokaz za našu budućnost. Ova naša, i evropska vrednost dobila je podršku većine gradjana na poslednjim parlamentarnim izborima (2016), ali i na lokalnim izborima (2017)”, naveo je Zaev u izjavi dostavljenoj medijima.

“Opredelili smo se za poltiku koja gradi Republiku Makedoniju kao gradjansku držvu svih koji žive u njoj: Makedonaca, Albanaca, Turaka, Srba, Vlaha, Roma, Bošnjaka i svih drugih zajednica”, istakao je premijer Makedonije i lider SDSM.

Prema njegovim rečima, Zakon o upotrebi jezika je u potpunosti u saglasnsti sa Ustavom i amadmanom 5, koji je donesen pre 17 godina.

“Niko nije i ne sme da bude iznad Ustava”, rekao je Zaev, povodom izjave predsednika Makedonije Djordja Ivanova da po drugi put neće potpisati ukaz o proglašavanju Zakona o jezicima.

Kako je istakao Zaev, unapredjivanjem prava na upotrebu jezika ne gubu niko, već se stvaraju uslovi za bolju komunikaciju gradjana i institucija, a nesmetana komunikacija je civilizacijski doprinos.

Zakonom o jezicima, koju je juče popodne po drugi put izglasalo Sobranje Makedonije, proširuje se upotreba jezika koji govori više od 20 odsto stanovnika, odnosno albanskog, na institucije na celoj teritoriji države.

“Istovremeno ovaj zakon u potpunosti garantuje odgovarajuću upotrebu makedonskog jezika. Sada je vreme da odbacimo politike podela,razdora i konflikta, koje su u suprotnosti sa našim i evropskim vrednostima”, rekao je Zaev.

Kako je istakao, dužnost i odgovornost svih političara treba da budu interesi gradjana bez izuzezaka.

“Ne postoji razumno opravdanje za blokadu političkih procesa i političkih institucija kao što je Sobranje”, rekao je makedonski premijer, misleći na opzicioni VMRO DPMNE koji osporava Zakon o jezicima i uglavnom ne učestvuje u radu parlamenta zbog hapšenja nekoliko njihovih polsanika koje tužilaštvo povezuje sa nasiljem u Sobranju u aprilu prošle godine.

Umesto toga, dodao je, vreme je da svi političari preuzmu odgovrnost koju su obećali gradjanima i da zaokruže refomske procese u Makdeoniji.

“Vreme je za reforme i za ekonomiju, vreme je za razvoj Makedonije, u interesu svih gradjana”, rekao je makedonski premijer Zoran Zaev.

(Beta)